الصفحة الرئيسيةأكر ← بولندا

بولندا

موضوع لغة دلالة اختصارا
إدارة مركزية
شرطة
في البولنديّة Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (www.abw.gov.pl) ABW
إدارة مركزية
قانون، تشريع
في البولنديّة Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych i Informatyzacji Resortu (www.cors.gov.pl) CORS
إدارة عمومية، حكومة في البولنديّة Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu (www.duw.pl) DUW
هندسة كهربائية في البولنديّة Elektrociepłownie Wybrzeże SA (www.ecwybrzeze.pl) ECW
مؤسسات في البولنديّة Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie FNPP
معاهد البحثِ
جغرافيا
في البولنديّة Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (www.igipz.pan.pl) IGiPZ
معاهد البحثِ
التعدين
في البولنديّة Instytut Metali Nieżelaznych (www.imn.gliwice.pl) IMN
معاهد البحثِ
بحث بحري، علم المحيطات
في البولنديّة Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (www.iopan.gda.pl) IOPAN
معاهد البحثِ
قانون، تشريع
تاريخ
في البولنديّة Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (www.ipn.gov.pl) IPN
معاهد البحثِ
هندسة، تقنيات
في البولنديّة Instytut Podstawowych Problemów Techniki (www.ippt.gov.pl) IPPT
مدارس متخصصة، متعددة التقنيات في البولنديّة Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (www.kaut.agh.edu.pl) KAUT
إدارة مركزية في البولنديّة Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (www.kprm.gov.pl) KPRM
منظمات و جمعيات
مدارس متخصصة، متعددة التقنيات
في البولنديّة Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (http://krput.p.lodz.pl) KRPUT
في البولنديّة Leszczyńskiej Fabryki Pomp Sp (www.lfp.com.pl) LFP
علم الطاقة في البولنديّة Malopolska Agencja Energii i Środowiska (www.maes.pl) MAEŚ
إدارة مركزية
تربية ، تعليم
في البولنديّة Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.ms.gov.pl) MEN
إدارة مركزية
حضارة، حرث، تقدّم
في البولنديّة Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (www.mk.gov.pl) MKiDN
في البولنديّة Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (www.mpk.krakow.pl) MPK
إدارة مركزية
قانون، تشريع
في البولنديّة Ministerstwo Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl) MS
في البولنديّة Ogólnopolskie Centrum Obsługi Tłumaczy OCOT
سياسة التنقيب في البولنديّة Ośrodek Przetwarzania Informacji (www.opi.org.pl) OPI
منظمات و جمعيات في البولنديّة Organizacje Pożytku Publicznego (http://opp.ms.gov.pl) OPP
صحف، صحافة في البولنديّة Polskiej Agencji Informacyjnej (www.pap.pl) PAI
إدارة مركزية
المالية
في البولنديّة Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (www.paiz.gov.pl) PAIiIZ
أكاديميات
رياضيات و علوم طبيعية
في البولنديّة Polska Akademia Nauk (www.pan.pl) PAN
أكاديميات في البولنديّة Polska Akademia Umiejętności (www.pau.krakow.pl) PAU
معاهد البحثِ
التعدين
في البولنديّة Polskie Centrum Aluminium (http://pca.org.pl) PCA
إدارة مركزية
تقنين، تنميط
في البولنديّة Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (www.pcbc.gov.pl) PCBC
في البولنديّة Pomorskie Centrum Medycyny Estetycznej (www.pcme.pl) PCME
منظمات و جمعيات
وسط بين كوكبي
في البولنديّة Pracowni Komet i Meteorów (http://hwww.pkim.org) PKiM
تقنين، تنميط في البولنديّة Polski Komitet Normalizacyjny (www.pkn.pl) PKN
منظمات و جمعيات
سياحة
في البولنديّة Polska Organizacja Turystyczna (www.pso.pl) POT
أحزاب و حركات سياسية
تاريخ
في البولنديّة Polska Organizacja Walki o Niepodleglość POWN
هندسة السيارات في البولنديّة Polskie Składy Oponiarskie PSO
أعلام، رايات في البولنديّة Polskie Towarzystwo Weksylologizne PTW
أحزاب شيوعية في البولنديّة Polska Zjednoczona Partia Robotnicza PZPR
تعليم عالي، جامعات في البولنديّة Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (www.amu.edu.pl) UAM
علم الطاقة
هندسة كهربائية
في البولنديّة Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "Kogeneracja" (www.kogeneracja.com.pl) ZECK
في البولنديّة Związku Harcerstwa Polskiego (www.zhp.pl) ZHP
جمعيّات
فنون
في البولنديّة Zwiazek Polskich Artystów Plastyków (www.zpap.org.pl) ZPAP
أحزاب إشتراكية في البولنديّة Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej ZSMP


بحث متقدم