الصفحة الرئيسيةأكر ← البناء

البناء

اذهب الى الصفحة 0، 1،
موضوع لغة دلالة اختصارا
عمارة، هندسة معمارية فى الانجليزية Architecture and Engineering A&E
جمعيّات
اليونان
فى الانجليزية Athens Area Home Builders Association AAHBA
جمعيّات
البرازيل
في البرتغاليّة Associação Brasileira de Cerâmica (www.abceram.org.br) ABC
جمعيّات
البرازيل
في البرتغاليّة Associação Brasileira de Cimento Portland ABCP
06129 فى الانجليزية Association of Building Hardware Manufacturers ABHM
منظمات و جمعيات في الفرنسيّة Aquitaine Contrôle et Conseil en Infiltrométrie ACCI
منظمات و جمعيات
هندسة مدنية
أستراليا
فى الانجليزية Australian Construction Industry Forum (www.acif.com.au) ACIF
جمعيّات
فرنسا
في الفرنسيّة Association française des fabricants de Charpentes en Béton (www.acob.net) ACOB
منظمات و جمعيات
النمسا
فى الانجليزية Austrian Construction Technology Platform (www.actp.at) ACTP
الولايات المتحدة فى الانجليزية Americans with Disabilities Act Accessibility Guidelines ADAAG
جمعيّات في الفرنسيّة Association technique pour le Développement de l'Emploi du Treillis Soudé (www.adets.org) ADETS
جمعيّات
هندسة مدنية
فرنسا
في الفرنسيّة Association Française de Certification des Armatures du béton (www.afcab.com) AFCAB
في الألمانية Akademie-Gebäude-Errichtungs- und -Instandhaltungs-GmbH AGEI
تقنيات بيئية، توفير المياه، إدارة النفايات فى الانجليزية Air Infiltration and Ventilation Centre AIVC
منظمات و جمعيات
طب
في الألمانية Allgemeines Krankenhaus-Planungs- und Errichtungsgesellschaft AKPE
سكن في الفرنسيّة Allocation de Mise en Construction AMC
هندسة مدنية في الفرنسيّة Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage AMO
هندسة مدنية في الفرنسيّة Assistance Marché de Travaux AMT
جمعيّات في البرتغاليّة Associação Nacional da Indústria Cerâmica ANICER
العمل، الإقتصاد المهني في الفرنسيّة Agence Nationale pour la Participation des Employeurs à l'Effort de Construction ANPEEC
جمعيّات
فرنسا
في الفرنسيّة Association Professionnelle des Armaturiers (www.apa.fr) APA
منظمات و جمعيات
هندسة مدنية
أستراليا
فى الانجليزية Australian Procurement and Construction Council (www.apcc.gov.au) APCC
تقنيات بيئية، توفير المياه، إدارة النفايات
مركبات الأوليفين
فى الانجليزية Assessing the Potential of Plastics Recycling in the Construction and Demolition Activities APPRICOD
إدارة الجودة في الفرنسيّة Agence Qualité Construction (www.qualiteconstruction.com) AQC
علم الطاقة
عمارة، هندسة معمارية
في الإسبانيّة Unidad de Arquitectura Bioclimatica - Gobierno de Aragón ARAGOB
جمعيّات في الفرنسيّة Association de Restauration Immobilière ARIM
علم الزلازل، زلازل في الفرنسيّة Analyse et Réduction de la Vulnérabilité Sismique du Bâti Existant ARVISE
فى الانجليزية Assignable Square Feet ASF
تنمية جهوية
هندسة مدنية
في الفرنسيّة Aide à la Sécurisation et à la Protection des Infrastructures Critiques ASPIC
جمعيّات في الفرنسيّة Association Syndicale de Travaux et d'Amélioration Foncière ASTAF
جمعيّات
تقنين، تنميط
هندسة مدنية
في الفرنسيّة Association Technique pour la Certification des Granulats ATCG
جمعيّات في البرتغاليّة Associação Técnica da Indústria de Cimento ATIC
جمعيّات
مادة كيميائية
هندسة مدنية
في الفرنسيّة Association Technique de l'Industrie des Liants Hydrauliques ATILH
مؤسسات
المملكة المتحدة
فى الانجليزية Animal Welfare Foundation (www.bva-awf.org.uk) AWF
هندسة مدنية
هندسةمدنية و نقل بري
في الفرنسيّة Béton Armé Continu BAC
هندسة مدنية في الفرنسيّة Béton Armé suivant la méthode des États Limites BAEL
هندسة مدنية في الفرنسيّة Béton Autoplaçant BAP
علم الطاقة في الفرنسيّة Bâtiment Basse Consommation BBC
هندسة مدنية
تنمية جهوية
في الألمانية Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung BBR
معاهد البحثِ
بلجيكا
فى الانجليزية Belgian Building Research Institute BBRI
هندسة مدنية
هندسةمدنية و نقل بري
في الفرنسيّة Béton de Ciment Compacté BCC
جمعيّات
بلجيكا
فى الانجليزية Belgian Construction Certification Association BCCA
هندسة مدنية
هندسةمدنية و نقل بري
في الفرنسيّة Béton de Ciment DRainant BCDR
هندسة مدنية في الفرنسيّة Bureau Central d'Études pour les Équipements d'Outre-Mer BCEOM
هندسة مدنية
هندسةمدنية و نقل بري
في الفرنسيّة Béton de Ciment Goujonné BCG
بلجيكا فى الانجليزية Belgian Construction Quality Society BCQS
تعليم عالي، جامعات في الفرنسيّة Bureau des Constructions Universitaires BCU
عمارة، هندسة معمارية فى الانجليزية Building Design Partnership BDP
علم الطاقة فى الانجليزية Building & Energy Management BEM
هندسة مدنية في الفرنسيّة Bureau d'Études et de Réalisations Urbaines BERU
جمعيّات فى الانجليزية Bulgarian Housing Association BHA
هندسة مدنية في الفرنسيّة Béton à Haute Performance BHP
منظمات و جمعيات
هندسة مدنية
في الفرنسيّة Bureau International du Béton Manufacturé BIBM
معاهد البحثِ
معلوماتية
فى الانجليزية Bioinformatics Institute BII
إدارة المعرفة فى الانجليزية Buildings Information System BIS
هندسة مدنية في الفرنسيّة Béton Maigre BM
تقنين، تنميط
هندسة مدنية
في الفرنسيّة Bureau de Normalisation de l'Industrie du Béton BNIB
تقنين، تنميط
هندسة مدنية
في الفرنسيّة Bureau de Normalisation des Liants Hydrauliques BNLH
تقنين، تنميط
فرنسا
في الفرنسيّة Bureau de Normalisation des Techniques du Bâtiment (http://bntbweb.cstb.fr) BNTB
تقنين، تنميط
هندسة مدنية
في الفرنسيّة Bureau de Normalisation des Techniques et des Équipements de la Construction BNTEC
تقنين، تنميط فى الانجليزية Building Officials Code Administrators International BOCA
هندسة مدنية
هندسةمدنية و نقل بري
في الفرنسيّة Béton Prêt à l'Emploi BPE
فى الانجليزية Building Research Establishment BRE
علم الأمراض فى الانجليزية Building Related Illness BRI
جمعيّات فى الانجليزية Building Services Research and Information Association BSRIA
معاهد البحثِ
هندسة مدنية
في الألمانية Bautechnisches Institut BTI
هندسة مدنية في الفرنسيّة Bâtiment Travaux Publics BTP
هندسة مدنية في الفرنسيّة Bâtiments et Travaux Publics BTP
فى الانجليزية Built-Up Roof BUR
بلجيكا في الهولنديّة Belgische Unie voor de Technische Goedkeuring in de Bouw BUTGB
هندسة مدنية
هندسةمدنية و نقل بري
في الفرنسيّة Béton Vibré BV
معاهد البحثِ
هندسة مدنية
النمسا
في الألمانية Bautechnische Versuchs- und Forschungsanstalt Salzburg BVFS
منظمات و جمعيات
فرنسا
في الفرنسيّة Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (www.capeb.fr) CAPEB
هندسة مدنية في الفرنسيّة Code de la Construction et de l'Habitation CCH
منظمات و جمعيات
كندا
في الفرنسيّة Commission de la Construction du Québec (www.ccq.org) CCQ
منظمات و جمعيات
بلجيكا
في الفرنسيّة Confédération Construction Wallonne CCW
منظمات و جمعيات
الولايات المتحدة
فى الانجليزية Carlisle Coatings and Waterproofing (https://www.carlisleccw.com) CCW
هندسة مدنية
تنمية جهوية
عمارة، هندسة معمارية
في الرومانيّة Centrul de Documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului CDCAS
هندسة مدنية فى الانجليزية Civil Engineering CE
هندسة مدنية في الفرنسيّة Centre d'Étude du Bâtiment et des Travaux Publics CEBTP
معاهد البحثِ
هندسة مدنية
في الفرنسيّة Centre Expérimental du Bâtiment et des Travaux Publics CEBTP
منظمات و جمعيات
هندسة مدنية
فى الانجليزية Committee for the European Construction Equipment (www.cece-eu.org) CECE
توثيق
علم الطاقة
صناعة، سياسة صناعية
فرنسا
في الفرنسيّة Centre d'information de Gaz de France pour l'Industrie et le Bâtiment CeGIBAT
معاهد البحثِ
هندسة مدنية
في الفرنسيّة Centre d'Études et de Recherches de l'Industrie du Béton CERIB
معاهد البحثِ
هندسة مدنية
نقل و خدمات البريد
في الفرنسيّة Centre d'Études sur les Réseaux, les Transports, l'Urbanisme et les constructions publiques CERTU
هندسة مدنية فى الانجليزية Civil Engineering CIE
منظمات و جمعيات
المملكة المتحدة
فى الانجليزية Construction Industry Research and Information Association (www.bsria.co.uk) CIRIA
692973
ملاحة فضائية
فى الانجليزية Contingency Landing Support Officer CLSO
في الفرنسيّة Constructeur de Maisons Individuelles CMI
منظمات و جمعيات
هندسة مدنية
فرنسا
في الفرنسيّة Caisse Nationale des Entrepreneurs de Travaux Publics (https://www.cnetp.org/) CNETP
في الفرنسيّة Centre National de l'Ingénierie de la Construction CNIC
منظمات و جمعيات في الفرنسيّة Conseil National de la Sous-Traitance du Bâtiment CNSTB
تربية ، تعليم
تنمية جهوية
عمارة، هندسة معمارية
في الفرنسيّة Centre Régional d'Éducation Permanente en Architecture, Urbanisme et Construction CREPAUC
تنمية جهوية في الفرنسيّة Commission Régionale des Opérations Immobilières et de l'Architecture CROIA
معاهد البحثِ
فرنسا
في الفرنسيّة Centre Scientifique et Technique du Bâtiment CSTB
في الفرنسيّة Centre Scientifique et Technique de la Construction
= WTCB | Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf | في الهولنديّة
CSTC
معاهد البحثِ في الفرنسيّة Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (www.cstb.fr) CSTP
هندسة مدنية في الفرنسيّة Centre Technique Industriel de la Construction Métallique CTICM
قانون، تشريع
تنمية جهوية
في الفرنسيّة Code de l'Urbanisme et de l'Habitation CUH
فى الانجليزية Conventional Vibrated Concrete CVC
هندسة مدنية في الفرنسيّة Déclaration d'Achèvement des Travaux DAT
تقنيات بيئية، توفير المياه، إدارة النفايات في الفرنسيّة Direction Centrale des Travaux Immobiliers Maritimes DCTIM
إدارة مركزية
سكن
عمارة، هندسة معمارية
في الفرنسيّة Direction Générale de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Construction DGUHC
في الفرنسيّة Direction de l'Habitat et de la Construction DHC
هندسة مدنية في الفرنسيّة Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux DICT
هندسة مدنية في الفرنسيّة Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage DIUO
هندسة مدنية في الفرنسيّة Dossier des 0uvrages Exécutés DOE
هندسة مدنية في الفرنسيّة Dossier des Ouvrages Exécutés DOE
المالية العمومية في الفرنسيّة Direction de la Programmation, des Affaires Financières et Immobilières DPAFI
أسعار
هندسة مدنية
في الفرنسيّة Décomposition du Prix Global et Forfaitaire DPGF
06129 فى الانجليزية Door and Shutter Manufacturers Association DSMA
منظمات و جمعيات فى الانجليزية European Construction Research Network E-Core
فى الانجليزية European Council for Construction Research, Development and Innovation ECCREDI
جمعيّات
هندسة مدنية
المملكة المتحدة
فى الانجليزية Engineering Construction Industry Association (www.ecia.co.uk) ECIA
منظمات و جمعيات فى الانجليزية European Construction Technology Platform ECTP
هندسة مدنية في الفرنسيّة Études et Économie de la Construction EEC
تقنيات بيئية، توفير المياه، إدارة النفايات في الألمانية Ermittlung des lokalen Radonpotentials ELORA
منظمات و جمعيات
أوروبا
فى الانجليزية European Network of Building Research Institutes (www.enbri.org) ENBRI
منظمات و جمعيات
هولندا
في الهولنديّة Eerste Nederlandse Cementindustrie ENCI
هولندا في الهولنديّة Eerste Nederlandse Cement Industrie ENCI
علم الطاقة
هندسة كهربائية
في الفرنسيّة ÉNERgie dans les BÂtiments et les Territoires ENERBAT
مدارس متخصصة، متعددة التقنيات
هندسة مدنية
في الفرنسيّة École Nationale des Ponts et Chaussées ENPC
مدارس متخصصة، متعددة التقنيات
هندسة مدنية
في الفرنسيّة École Nationale des Travaux Publics de l'État ENTPE
مدارس متخصصة، متعددة التقنيات
هندسة مدنية
إسبانيا
في الإسبانيّة Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (www.epseb.upc.edu) ESPEB
مدارس متخصصة، متعددة التقنيات
هندسة مدنية
في الفرنسيّة École Spéciale des Travaux Publics ESTP
منظمات و جمعيات
علم الطاقة
فى الانجليزية European Alliance of Companies for Energy Efficiency in Buildings EuroACE
هندسة مدنية في الإسبانيّة Fomento de Construcciones y Contratas FCC
منظمات و جمعيات
بلجيكا
في الهولنديّة Koninklijke Belgische Federatie van Handelaren in Bouwmaterialen (www.fema.be) FeMa
منظمات و جمعيات
العمل، الإقتصاد المهني
في الإسبانيّة Federación de Construcción y Madera FEXOMA
منظمات و جمعيات
فرنسا
في الفرنسيّة Fédération Française du Bâtiment (www.ffbatiment.fr) FFB
نقل و خدمات البريد في الألمانية Flussbauliches Gesamtprojekt FGP
منظمات و جمعيات
عمارة، هندسة معمارية
النمسا
في الألمانية Forschungsgesellschaft für Wohnen, Bauen und Planen (www.fgw.at) FGW
منظمات و جمعيات
هندسة مدنية
في الفرنسيّة Fédération de l'Industrie du Béton (www.fib.org) FIB
منظمات و جمعيات
هندسة مدنية
في الفرنسيّة Fédération Internationale du Béton (http://fib.epfl.ch) FIB
منظمات و جمعيات
هندسة مدنية
في الفرنسيّة Fédération de l'Industrie Européenne de la Construction (www.fiec.org) FIEC
منظمات و جمعيات في الفرنسيّة Fédération des Promoteurs Constructeurs FPC
المالية العمومية
هندسة مدنية
في الفرنسيّة Fonds Spécial des Grands Travaux FSGT
هندسة مدنية في الفرنسيّة Génie Civil GC
في الفرنسيّة Grand Équipement de Recherche sur les Composants et Ouvrages du bâtiment GERCO
6669 في الفرنسيّة Groupe Industriel des Ciments d'Algérie GICA
منظمات و جمعيات
المالية
هندسة مدنية
في الفرنسيّة Groupement pour le financement des Ouvrages du Bâtiment et des Travaux Publics GOBTP
في الفرنسيّة Gestion Technique de Bâtiment GTB
علم الطاقة في الفرنسيّة Habitat et bâtiment Optimisé pour la Maîtrise de l'Énergie et les Services HOMES
في الهولنديّة Hybride ventilatie in kantoor- en schoolgebouwen HYBVENT
في الألمانية Institut für Betonbau IBB
تقنين، تنميط فى الانجليزية International Building Code IBC
في الألمانية Institut für Bauschadensforschung IBF
5023
النمسا
في الألمانية Österreichisches Institut für Baubiologie und -ökologie (www.ibo.at) IBO
معاهد البحثِ فى الانجليزية Icelandic Building Research Institute IBRI
هيئات فى الانجليزية International Conference of Building Officials ICBO
علم المواد فى الانجليزية Insulating Concrete Form ICF
في الهولنديّة Integratie van Duurzame Energie-toepassingen in Gebouwen IDEG
هندسة مدنية في الإسبانيّة Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de Construcción IETCC
في الهولنديّة Industrieel, Flexibel en Demontabel (Bouwen) IFD
سكن في الفرنسيّة Immeuble de Grande Hauteur IGH
في الرومانيّة Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor INCERC
هندسة مدنية في الرومانيّة Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor INCERC
مدارس متخصصة، متعددة التقنيات في الفرنسيّة Institut National de Formation Supérieure du Bâtiment INFSB
مدارس متخصصة، متعددة التقنيات في الفرنسيّة Institut National des Matériaux de Construction INMC
معاهد البحثِ
ألمانيا
في الألمانية Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik (www.ipk.fraunhofer.de) IPK
في الفرنسيّة Idéale Résidence Mobile IRM
فى الانجليزية Intelligent Safe and Secure Buildings ISSB
في الألمانية Institut Wohnen und Umwelt IWU
سلاسل، دوريات
هندسة مدنية
فى الانجليزية Journal of the American Society of Civil Engineers JASCE
منظمات و جمعيات
تجارة
في اللاتفيّة Latvijas Būvmateriālu Tirgotāju Asociācija LBTA
مدارس متخصصة، متعددة التقنيات في الفرنسيّة Lycée des Métiers du Bâtiment de Felletin LMB
معاهد البحثِ
هندسة مدنية
في البرتغاليّة Laboratório Nacional de Engenharia Civil LNEC
معاهد البحثِ

هندسة مدنية
في البرتغاليّة Laboratorio Regional de Engenharia Civil LREC
هندسة مدنية فى الانجليزية Mission Essential Minor Construction MEMC
علم الطاقة في الفرنسيّة Maisons Individuelles Isolées MII
هندسة عسكرية
هندسة مدنية
فى الانجليزية Military Construction MILCON
المحاكاة بالحاسوب
6148
هندسة مدنية
في الفرنسيّة Modélisation Interactive des Risques Associés au Développement d'Ouvrages Robustes MIRADOR
إدارة مركزية
نقل و خدمات البريد
سياحة
في الرومانيّة Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului MT
منظمات و جمعيات
عمارة، هندسة معمارية
بلجيكا
في الهولنديّة Nationaal Architekten Verbond (www.nav.be) NAV
منظمات و جمعيات
هندسة مدنية
النمسا
في الألمانية Österreichisches Institut für Bautechnik (www.oib.or.at) OIB
إدارة عمومية، حكومة
سكن
في الفرنسيّة Office Public d'Aménagement et de Construction OPAC
هندسة مدنية في الفرنسيّة Ordonnancement, Pilotage et Coordination OPC
منظمات و جمعيات
هندسة مدنية
في الفرنسيّة Organisme Professionnel de la Prévention du Bâtiment Travaux Publics OPPBTP
منظمات و جمعيات
العمل، الإقتصاد المهني
طب
هندسة مدنية
فرنسا
في الفرنسيّة Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (www.oppbtp.fr) OPPBTP
منظمات و جمعيات
هندسة مدنية
في الفرنسيّة Organisme Professionnel de la Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (www.oppbtp.fr) OPPBTP
فى الانجليزية Office of Space Planning OSP
جمعيّات فى الانجليزية Portland Cement Association PCA
رسوم، ضرائب
سكن
في الفرنسيّة Participation des Employeurs Agricoles à l'Effort de Construction PEAEC
علم الطاقة في الهولنديّة Passiefhuis-Platform PHP
هندسة ميكانيكية في الفرنسيّة Plate-forme Individuelle Roulante PIR
هندسة ميكانيكية في الفرنسيّة Plate-forme Individuelle Roulante Légère PIRL
فى الانجليزية Practical Recommendations for Sustainable Construction PRESCO
في الفرنسيّة Plafond Rayonnant Modulaire PRM
في الفرنسيّة Plafond Rayonnant Plâtre PRP
عمارة، هندسة معمارية في الفرنسيّة Plan Urbanisme, Construction, Architecture PUCA
فى الانجليزية Reinforced Concrete RC
سكن في الفرنسيّة Rez-De-Chaussée RDC
في الفرنسيّة RE-ingénierie des Merlons de Protection par composants Anthropiques REcyclés REMPARE
هندسة مدنية في الفرنسيّة Réseau Génie Civil et Urbain RGC&U
منظمات و جمعيات
عمارة، هندسة معمارية
في الفنلنديّة Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA
في الفرنسيّة Réunion Internationale des Laboratoires et Experts des Matériaux, Systèmes de Constructions et Ouvrages RILEM
تقنيات بيئية، توفير المياه، إدارة النفايات في الألمانية Sanierung radonbelasteter Häuser SARAH
تقنين، تنميط فى الانجليزية Southern Building Code Congress International SBCCI
منظمات و جمعيات
استغلال المعادن
هندسة مدنية
في الفرنسيّة Syndicat des Entreprises Internationnales de Matériels de Travaux Publics, Mines et Carrières, Bâtiment et Levage, Manutention (www.seimat.com) SEIMAT
فرنسا في الفرنسيّة Société Française de Construction Immobilière SFCI
اذهب الى الصفحة 0، 1،


بحث متقدم